جلسه و جشن سالروز تاسیس

جی پائول گتی ثروتمندترین مرد آمریکایی در سال 1957 برای اولین بار اعلام کرد من ترجیح میدهم که از 1% تلاش صدنفر استفاده کنم تا اینکه 100% تلاش خودم.