تعریف شغل و انتظار از یک شغل چیست

تعریف شغل و انتظار از یک شغل چیست؟

تعریف شغل: طبق ماده ۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱خرداد ۱۳۴۵ شغل عبارت است از : مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به‌عنوان کار واحد شناخته‌شده باشد.

اجازه بدین با دوتا سوال کار را شروع کنیم

۱_آیا هرکس درآمد داشته باشدشاغل محسوب می‌شود؟

۲_آیا هرکس وقت نداشته باشدشاغل محسوب می‌شود؟

نکته: آیا ما استخدام هستیم یا شاغل (هدف، علاقه، موفقیت)

تعریف شغل از دیدگاه افراد موفق: شغل به فعالیت و کاری که در آن مشغول هستیم تا به اهداف مان در همان راستا برسیم و بتوانیم بر جامعه تاثیر داشته‌باشیم طوری که اگر ما در آن قسمت نبودیم اتفاقات خوب نمی‌افتاد، عقیده دارم ما به‌طور اتفاقی وارد یک شغل نشویم، خب این شرایط برای همه یکسان بوده‌است آیا همه افراد شروع کرده‌اند یا پذیرفتند یا به ۲۰ درصد جامعه نگاه کردند پس‌از نتیجه مطلوب تحت تاثیر قرار گرفته‌اند امروز شما مشخص می‌کنید جزء ۲۰ درصد الگو یا ۸۰ درصد پیرو باشید.

برایان ترسی (سخت‌کار کنید تا موفق شوید)

بیل گیتس (هوشمندانه کار کنید تا موفق شوید)

نکته: سعی کنید ایجاد کننده شغل باشید تا دنبال شغل