بیمه درمان تکمیلی

با توجه به این که انسان همیشه در معرض خطر و تصادف (چه توسط عوامل طبیعی و چه عوامل مصنوعی) قرار دارد، شرکت های بیمه با ارائه طرحی تحت عنوان بیمه درمانی، مردم را از بابت هزینه های سنگین ناشی از درمان بیماری، آسوده خاطر کرده اند و آن ها می توانند با خیال راحت به مسافرت بروند، ماشین و اعضای خانواده خود را بیمه کنند تا در صورت بروز مشکل، نگران هزینه های ناشی از دارو و درمان نباشند.