شرکتهای بیمه ای
Home / Tag Archives: شرکت بیمه سامان

Tag Archives: شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان

سطح توان مالی با گزارش عملکرد تا 98: سطح یک • تاریخ تاسیس: ۱۳۸۳ • حوزه فعالیت: اتومبیل، آتش سوزی، درمان تکمیلی، عمر، مسافرتی، بازنشستگی تکمیلی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کارفرما، مسئولیت پزشکان، مسئولیت سازندگی، تمام خطر پیمانکاری، خطر نصب، شکست ماشین آلات، ماشین آلات پیمانکاری، باربری داخلی، واردات، ترانزیت • …

Read More »