اصطلاحات اولیه بیمه – تالیف : حسن موحدی فر

تعارف انواع اصلاحات اولیه بیمه لازم ضروری

1- بیمه گر: تمامی شرکتهای بیمه ای که با ارائه مدارک لازم به بیمه مرکزی مجوز تاسیس شرکت بیمه را جهت صدور و پرداخت خسارت در تمامی رشته ها یا رشته خاصی دریافت کرده اند بیمه گرنامیده میشوند، لازم بذکر است نام و آدرس سایت و لگوی شرکتهای بیمه ای دارای مجوز در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استعلام و اصالت و صحت شرکت درج شده است.

2- بیمه شده: بیمه شده در واقع موضوع است، بیمه نامه براساس سرمایه، پوشش ها، حیات یا فوت مشخصات وی در بیمه تنظیم میگردد، چه در بیمه های اموال و اشخاص وقتی موضوع بیمه (بیمه شده) از بین برود بیمه خاتمه می یابد وبیمه گر موظف به ایفای تعهداتش میباشد، چنانچه به بخشی از پوشش ها خسارت وارد شده باشد خسارت قابل پرداخت و بیمه نامه اعتباردارد.

3- بیمه گذار: اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که از نظر قانون و شرکت بیمه صاحب اختیار سند تنظیم شده بین شرکت بیمه و موضوع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه یا اقساط توافق شده را عهده دار است بیمه گذارمی نامند. بیمه گذار با توجه به اختیارات یک قرارداد را برعهده دارد حداقل سن18 سال کامل وشرط اهلیت قانونی رانیزباید داشته باشد، در بیمه های عمر(زندگی) ممکن است شخص بیمه گذار و بیمه شده یک نفر باشد، درصورتی که بیمه گذار و بیمه شده یک نفر نباشد رضایت کتبی (که با درج امضا در فرم پیشنهاد اعلام میدارد) لازم وضروری میباشد، درصورتی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد اظهار کتبی ولی یا قیم قانونی وی استناد خواهد شد.

4- ذینفع: شخص حقیقی و حقوقی یا اشخاصی که بیمه نامه بنفع آنها صادر شده، که اطلاعات وی درمحل مشخص در بیمه نامه و سهم (درصد)از کل سرمایه و الویت در ستون های جدول ذینفع مشخص میشود که به انتخاب بیمه گذار کامل میشود. درهرالویت جمع تا صد درصد امکان پذیراست بصورت مثال تعداد 3نفر با درصد های 30%و25%و45% مساوی 100% یا الویت2 یک نفر به تنهای 100% نیز امکان دارد.

نکته: چالشهای که جدیدا شرکت های بیمه ای با ذکرافراد غیردرجه یک درستون ذینفع بیمه های عمر به پیگیری قضائی و نارضایتی خانواده ها کشیده منجر به تاکید بعضی از شرکت های جهت ذینفع فقط افراد درجه یک در بیمه نامه های عمرشده است.

حسن موحدی فر

تالیف : حسن موحدی فر
منبع : کلیات بیمه

کلمات کلیدی : بیمه گر کیست ، بیمه گر یعنی چی، معنی بیمه گر، بیمه گذار کیست، بیمه گذار یعنی چی، معنی بیمه گذار، بیمه شده کیست، بیمه شده یعنی چی، معنی بیمه شده، ذینفع کیست، ذینفع یعنی چی، معنی ذینفع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *